Tjänster

CompEng tillhandahåller tjänster inom följande områden:

 • Tekniska beräkningar FEM, CFD ...
 • Konstruktion & Design

 • och speciellt inom områden som:
 • Tillämpad Mekanik & Fysik
 • Lättkonstruktioner
 • Kompositer & Sandwich
 • Shock & VibrationerBranscher

CompEng kan levererar tekniska tjänster till alla brancher som är i behov av hjälp inom våra tjänsteområden.
Vi har dock stor erfarenhet från följande industri grenar:

 • Mekanisk
 • Marin
 • Flyg
 • Byggnads
Flexibilitet

CompEng utför uppdrag både hos kund och från eget kontor och kan med kort varsel, göra uppdrag av mindre omfattande karaktär !
Vi är del i ett nätverk av mindre och medelstora företag och kan på så sätt erbjuda de flesta typer av tjanster inom området produktutveckling.

 • Förstudier inkl. materialval
 • Konstruktion & Dimensionering
 • Prototyp tillverkning
 • Provning

I KORTHET ....

Beräkningar inom olika branscher är ofta mycket likartade. När man ser på en produkt/system, kan se fysiskt mycket olika ut. Men tittar man i detalj, så finner man samma typ av konstruktionselement (stång, balk, skiva etc... fjädrar, dämpare etc...) i de flesta fall.
Dessa kan bestå av olika material och vara utsatta för olika typer av laster/miljöpåverkan. Hur dessa konstruktionselelement behandlas rent teoretiskt/beräkningsmässigt är dock mycket likartat, oberoende av vilken bransch produkten/systemet kommer ifrån.