Välkommen till CompEng Composite Engineering AB

Er länk mellan Tekniken och förståelse för Tekniken !

Praktisk problem lösning av Erfarna Beräkningsingenjörer, som hjälper Er med att konstruera/dimensionera konstruktioner på ett optimalt sätt, under givna förutsättningar.

Vi svarar på frågan; Vad händer om .........

Vad gör vi

Vi är Erfarna BeräkningsIngenjörer som utför Tekniska beräkningar i syfte att utveckla/förbättra våra kunders produkter/system vid tex. Nykonstruktion, Produkt förbättringar, Problem lösning, Skade utredningar eller Virtuell provning.

Vi arbetar inom områdena Hållfasthet (FEM), Strömning (CFD), Termodynamik (TERM) samt Optimering (OPT).

service 1

FEM analyser

Analyserar system/produkter med numeriska metoder

service 2

Lättkonstruktioner

Skapar lätta konstruktioner genom materialval och numeriska beräkningar

service 4

Shock&Vibrationer

Analyserar stukturer utsätta för tex. shock & vibrations laster

service 3

Tillämpad Mekanik

Använder teoretiska samband för att lösa praktiska problem

Några exempel på system/produkter/projekt vi medverkat i utvecklingen av

team 1

Processer

Stål strukturer

Dimensionering av Tryckkärl och Stödstrukturer, enligt normer för process- och byggnads-industri. Hållfasthet-, Temperatur- och flödes beräkningar.

team 1

Båtar & Fartyg

Kustkrovett typ Visby

Dim. av Båtar/Fartyg enl. tex
DNV, LLOYDS etc.
samt utrustning ombord.

Fritidsbåtar enl. tex
Nordisk Småbåtsstandard.

.

team 1

Entreprenad Maskiner

Lastare ST14

Dimensionering av svetsade och gjutna delar/detaljer i stål alt. aluminium till tunga fordon..

team 1

Broar

Broar

Medverkat vid Dimensionering av bro sekltioner till Öresundsbron.team 1

Hallbygnader

Tvätthall i komposit

Dimensionering av hallbyggnader tillverkade i kompositmaterial och som sandwich konstruktioner.team 1

Flygplan

Skolflygplan TX

Lättkonstruktioner innebär lätta konstruktioner genom konstruktiv utformning och materialval, där material utnyttjas på ett optimalt .

Dim. av system för att klara X flygtimmar mht utmattning i olika belstningsfall.

team 1

Kraftöverföring

Kraftöverföring

Dim. av komponententer i nät för kraftöverföring som tex,

Kraftlednings-stolpar/-fundament,
Kablar/Ledningar,
Transformatorer,
Thyristor ventiler,
Ställverk

team 1

Tunnelbana

Tunnelbana C30

Lätta kostnadseffektiva konstruktioner där livscykel kostnaden har stor betydelse.

En konstruktiv utformning och materialval ger en optimala struktur.

Om CompEng AB

CompEng Composite Engineering AB är ett fåmansbolag startat av Kjell Mäkinen (PhD) som arbetat med utveckling av mekaniska konstruktioner i mer än 25 år, inom olika branscher (bygg, verkstad, marin, transport).

Vi arbetar med de flesta typer av konstruktioner/strukturer och problem, men har specialkunskaper inom områden som Kompositer, Stålkonstruktioner, Sandwich- & Lätt-konstruktioner och Shock & Vibrationer.

Namnet CompEng Composite Engineering AB kommer från det faktum, att vi har stor kunskap om "komposit material" både beträffande materialval, konstruktiv utformning och tillverkning av produkter/system i komposit material.
Namnet kan också tydas som "Sammansatt Ingenjörskunskap" vilket indikerar att vi har en bred teknisk kunskap och erfarenhet inom flera områden som tex. Hållfasthet (FEM), Strömning (CFD), Termodynamik (TERM) samt Optimering (OPT).

Vår kunskap/erfarenhat inom olika områden kommer väl till pass, vid praktisk problemlösning av enkla eller komplexa tekniska problem !

CompEng AB ingår i BerIngNet (ett nätverk av Beräkningsingenjörer) som tar hjälp av varandra när egen kompetens eller tid inte räcker till !

Kontakta oss

Har ni ett Tekniskt problem som ni behöver hjälp med, tveka inte utan kontakta oss för vidare diskussioner !

Adress/Epost/Telefon enligt nedan eller tryck på knappen nedan för att skicka epost meddelande,

eller ladda ner lite information om vår verksamhet HÄR