I KORTHET ....

Composite Engineering (Sammansatt Ingenjörskunskap) är en leverantör av Tekniska tjänster med fokus på Beräkningsteknik, Lättkonstruktioner samt Kompositer ....
Vi drivs av glädjen att lösa tekniska problem åt våra kunder och med er kunskap/erfarenhet om era produkter, kan vi tillsammans konstruera/utveckla/optimera produkter med avseende på tex. vikt, funktion, tillförlitlighet eller tex. kostnad !

Vi är ...

en leverantör av tekniska tjänster med fokus på:

 • Tekniska beräkningar FEM, CFD ...
 • Konstruktion & Design

 • och special områden:
 • Tillämpad Mekanik & Fysik
 • Lättkonstruktioner
 • Kompositer & Sandwich
 • Shock & Vibrationer

Vi ska ...

leverera teknisk tjänster på rätt nivå med fokus på:

 • Kundnytta
 • Kvalitet
 • Att levera i tid
 • Till konkurrens kraftiga priser

Vi vill ...

vara förstahandsvalet för våra kunder genom att:

 • Skapa mervärden
 • Överträffa förväntningar
 • Skapa personliga kontakter
 • Skapa ett långsiktigt och givande samarbete

 • samt:
 • Hjälpa till i hela kedjan från ide till tillverkning